Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова подкрепи кампания, подкрепена и финансирана от Европейската комисия, за необходимостта от въвеждане на адекватен минимален доход във всички страни на Европейския съюз с цел да се осигури по-добър живот на европейските граждани. Основен изпълнител и организатор на кампанията е Европейската анти-бедност мрежа, а организатор на кампанията в България е нейният български клон „Информационен център – НПО срещу бедността“. Една от целите на кампанията е да се стимулира дебата, който протича по прилагането на Европейския стълб на социалните права, както и за утвърждаване на добрия имидж на България и ангажиментите на страната ни към европейските ценности.
В рамките на кампанията два специални автобуса с активисти и доброволци ще потеглят от Брюксел и ще обиколят 32 страни – всички страни-членки на ЕС, както и Сърбия, Македония, Норвегия и Исландия. Автобусите ще спират на определени места и ще провеждат събития за въвеждане на адекватни минимални доходи.
В България са предвидени няколко събития. На 28 май в Благоевград са организирани кръгла маса и хепънинг. На 30 май в София ще се проведе кръгла маса и хепънинг, а на 31 май в Плевен ще се проведе хепънинг като част от кампанията. Периодът на кампанията е избран така, че да съвпада с Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
Източник: МТСП, 11.05.2018