В гр. Елхово се проведе дискусия на тема „Жизнено равнище, доходи от труд, демографско развитие и социална икономика“, организира от Министерство на труда и социалната политика съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ). Целта на форума беше да се потърсят най-подходящите форми за взаимодействие и партньорство в социалната сфера, да бъдат чути местните проблеми, да се обсъдят визията и конкретни идеи за повишаване жизненото равнище на населението, мерките за насърчаване на социалното предприемачество и за преодоляване на демографските предизвикателства в региона.

В дискусията участва и заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова. В приветствието си тя запозна участниците с акцентите в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.). Визията на документа е свързана със създаването на условия и гарантиране на равни възможности за достоен и пълноценен живот. Политиката за подкрепа на активния живот на възрастните хора е част от демографската политика на правителството и част от цялостната политика за устойчиво културно, икономическо и социално развитие на страната.

Експерти от Министерство на труда и социалната политика запознаха присъстващите с изготвени анализи относно демографската ситуация, доходите от труд и жизненото равнище в региона. Бяха представени Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика, сертификатната марка „Продукт на социално предприятие“, както и създаденият Регистър на социалните предприятия към МТСП.

Източник: МТСП, 24.10.2019 г.