Водени са разговори с Агенцията по заетостта за отваряне на програми, които да подкрепят включването на хората от третата възраст на пазара на труда. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова по време на кръгла маса на тема „За активен и пълноценен живот на възрастните хора в България“.

Зам.-министър Петрова отбеляза, че през последните години се наблюдава бързо застаряване на населението ни, като тенденцията обхваща както Европа, така и целия свят. Това, по което България се различава от другите европейски страни, е изключително голямата численост млади хора, които напускат държавата ни, каза зам.-министър Петрова.

Това, че са в пенсионна възраст, не означава, че възрастните хора не могат да работят. Голяма част от тях имат такова желание и ние трябва да ги подкрепим, заяви зам.-министър Петрова.

Според нея възрастните хора са потенциал, който може да се използва на трудовия пазар. Те притежават опит, квалификация и умения, които не трябва да бъдат пренебрегвани.

Зам.-министър Петрова даде пример с Германия, която е дала възможност на възрастните хора да продължат да работят и да предадат своя опит на младите хора. Най-често пенсионерите се наемат като консултанти и медиатори в малки и средни предприятия.

В кръглата маса презентации по темата направиха още доц. д-р Георги Бърдаров и Иван Нейков, директор на Балкански институт по труда и социалната политика.

Източник: https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1193&lang=

Дата: 03.02.2018г.