Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова откри кръгла маса на тема „Адекватни минимални доходи“ в Благоевград, организирана от Европейска анти-бедност мрежа. Събитието е част от кампания, подкрепена и финансирана от Европейската комисия, за необходимостта от въвеждане на адекватен минимален доход с цел да се осигури по-добър живот на европейските граждани.

По време на изказването си зам.-министър Петрова предложи да се изработи Европейска пътна карта за адекватен минимален доход във всички страни от ЕС, която да стимулира социалния процес и да осигурява социален мониторинг във всички държави-членки. Нуждаем се възможно най-спешно от изработване на общи европейски правила и стандарти за адекватен минимален доход, каза още д-р Петрова.

Една от основните цели е чрез провеждането на тази кампания да се стимулира дебат, който протича по прилагането на Европейския стълб на социални права, както и утвърждаване добрия имидж на България и ангажимента към европейските ценности, допълни тя.

МТСП, 28.05.2018