Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова участва в международен форум на тема „Западните Балкани и ЕС: Системи за противодействие на трафика на хора в Югоизточна Европа в контекста на присъединителния процес“. По време на изказването си тя представи институционалната и правната рамка на България за противодействието на трафика на хора. Участниците във форума оббмениха информация, опит и добри практики на страните членки на ЕС, страните-кандидатки и потенциални кандидатки, европейски институции и експерти в борбата с трафика на хора и закрила на пострадалите от него. Бяха представени проучвания и препоръки, свързани с присъединителния процес на страните от Западните Балкани в ЕС.
Двудневното събитие е част от официалната програма на  Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира от Националната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с Международния център за развитие на миграционните политики  – Виена.
В дискусията участваха представители на Службата на Анти-трафик координатора на Европейския съюз към ЕК, Мрежата на Анти-трафик координаторите на Югоизточна Европа, държавни институции и партньорски международни организации.
Източник: МТСП, 31.05.2018