Община Пловдив пое отговорния ангажимент да изгради още 7 нови социални услуги за деца. Три от тях ще бъдат насочени към подкрепа на децата и семействата в семейна среда. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова в Пловдив по време на коледно тържество, организирано от сдружение „Различни, но равни“.

В община Пловдив ще бъде изграден един дневен център за деца с увреждания и техните семейства, както и един дневен център за деца с тежки множествени увреждания.

Зам.-министър Росица Димитрова благодари на община Пловдив за последователната социална политика, както и на сдружение „Различни, но равни“ за привличането на дарители и съпричастността към проблемите на хората с увреждания.

източник: МТСП/ 19.12.2017 г.