Юношеството е много специфичен период от израстването на децата. Период с много възможности, в който и ние, представителите на институциите, трябва по-силно да чуваме какви са техните проблеми. Трябва да се научим на споделена отговорност, за да организираме по-добро изпълнение на политиките, с които да им осигурим по-светло настояще и бъдеще. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова по време на „Национална конференция за юношеството: Възрастта на възможностите“.

Много важно е да се акцентира на теренната работа с деца в юношенска възраст, особено що се отнася за деца от уязвими групи, отделени от семейната среда, които имат своите специфични потребности. Тяхното приобщаване към обществото, създаването на условия за по-добра среда и възможности за развитието им в бъдеще са приоритети както на Министерството на труда и социалната политика, така и на министерствата на здравеопазването, образованието, на младежта и спорта, каза зам.-министър Димитрова. На тези деца трябва да предоставим равен достъп до качествено образование, здравни и социални услуги. Трябва да се работи и за премахване на дискриминацията спрямо тях, добави тя.

Заместник-министър Димитрова благодари на неправителствените организации за партньорството при подготовката на стратегическите документи и законодателството в сферата на социалните услуги и социално подпомагане.

източник: МТСП/ 27.09.2017 г.