Жените в сектора на информационните и комуникационните технологии получават по-високи заплати в сравнение с останалите икономически дейности. Приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС е да насърчи да придобиват образование в тази област. Това ще намали разликата в заплащането между половете и ще осигури възможности за по-голям икономически растеж. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на дискусия по повод Международния ден на момичетата в информационните технологии в Университета за национално и световно стопанство в София.

Българското правителство обръща голямо внимание на равенството между половете. Насърчаването на участието на жените в дигиталния пазара на труда е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Приоритет за нас е и бъдещето на труда, идентифицирането на точните умения за новите работни места, подчерта заместник-министърът.

Тя обърна внимание, че в България в периода 2015-2017 г. заплатите в ИТ сектора се увеличиха с повече от 30%, а средната заплата в областта е 3 пъти по-висока в сравнение със средното възнаграждение в останалите икономически сектори. Заетите в сектора имат и по-добра гъвкавост на работното място, което им позволява по-добър баланс между професионалния и личния живот, добави Русинова.

Над 80% от работните места в ИТ сектора са заети от мъже. Жените се нуждаят от по-висока квалификация, за да работят тази област. Затова е необходимо да ги насърчим да учат специалности, свързани с придобиването на умения в сферата на науката, инженерството, математиката, каза заместник-министърът.

Статистиката показва, че  до 2020 година в ЕС ще са необходими 500 000 специалисти в тази сфера. Като цяло в ЕС едва 19% от специалистите, завършващи висше образование в областта на науките, технологиите, математиката, инженерството и 17% от завършващите специалности в информационните и комуникационните технологии са жени.

Русинова посочи, че България е на първо място в ЕС по дял на жените в сектора на информационните и комуникационните технологии. У нас той е близо 30%, докато в ЕС е 16%. Необходимо е да помислим и за промени в законодателството. Един от приоритетите на Българското председателство е да намери решения за по-гъвкави условия на работа и възможности за подобряване н баланса между професионалния и личния живот.

Източник: МТСП, 28.04.2018