Голяма част от мерките, които сме стартирали за справяне с кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19, вярваме, че ще получат финансиране и през следващите две години. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на заседанието на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Тя отчете мерките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се за подкрепа на най-уязвимите групи и бизнеса в условията на COVID-пандемията.

През последните четири месеца е мобилизиран ресурс от 321 млн. лв. към ОПРЧР за реализиране на мерките, като част от средствата са насочени от Оперативна програма „Добро управление“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Подкрепата ще достигне до над 140 000 нуждаещите се и се реализира в няколко основни направления. Медицинският и немедицинският персонал, който първи посрещна предизвикателствата от разпространението на коронавируса, бяха подкрепени с допълнителен финансов стимул върху месечното си възнаграждение. Подкрепа е оказана и на служителите от Бюрата по труда, Инспекцията по труда и „Социално подпомагане“ и НОИ. Близо 40 000 възрастни, хора с увреждания и под карантина ежедневно получават социални и здравни грижи в дома си по операция „Патронажна грижа“. Общините успяха да организират доставката на хранителни продукти и лекарства до най-нуждаещите се. Над 1400 тона основни хранителни продукти бяха раздадени на 58 000 лица и семейства, а „Топлият обяд“ бе доставян в домовете на хората.

От началото на юли започна реализацията на мерките за подкрепа на бизнеса. С операция „Краткосрочна подкрепа за заетост“ са насочени 40 млн. лв. към транспортния и туристическия бранш. При кандидатстване по мярката, работодателите от конкретните браншове ще получат по 290 лв. и осигурителни вноски за шест месеца за всеки служител, който е застрашен да загуби работата си заради COVID-19. Мярката „Заетост за теб“ пък дава възможност на работодателите да наемат безработни за срок от 3 месеца, като се покрива по една минимална работна заплата и осигуровки на всеки новонает. „В големите градове има най-голяма концентрация на хора, които останаха без работа. Най-големият ресурс от „Заетост за теб“ ще бъде насочен в тези области и ще бъде съобразен с броя на работодателите в региона“, уточни Русинова. Тя допълни, че в първите дни от стартирането на операцията интересът на фирмите е сериозен и изрази надежда, че подкрепата ще стигне максимално бързо до тях.

Източник: ЕСФ, 08.07.2020 г.