Очаква се да бъдат приети Заключения относно бъдещето на труда и ранното детско развитие на заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика през юни. Това каза Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, по време на европейската конференция за социални услуги, която се проведе в Севиля, Испания на 30 май. И двата документа целят да насърчат разработването на интегрирани и приобщаващи политики, основаващи се на специфичния потенциал на всеки човек, обясни тя.

По време на речта си зам.-министър Русинова очерта основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС по отношение на социалната политика. Поставихме акцент върху практическото приложение на принципите и правата, определени в рамките на Европейския социален стълб, каза тя.

Развитието и инвестирането в социални услуги е неразделна част от цялостния дебат за бъдещето на социалното измерение на ЕС и предпоставка за напредъка в процеса на социално сближаване, подчерта зам.-министърът. „Инвестициите в развитието на социалните услуги и придружаващата ги инфраструктура, ресурси и стандарти са изключително важна тема за Европа“, каза зам.-министър Русинова. Необходимо е да търсим дългосрочни и ефективни решения, да прилагаме иновативни форми на партньорство и да насърчаваме взаимодействието между всички заинтересовани страни в социалната политика, добави тя.

Като успешен пример за разработването на политики зам.-министър Русинова посочи директивата за баланс между професионалния и личния живот. Важна част от законодателната програма на Българското председателство са и директивата за прозрачни и предвидими условия на труд, европейския закон за достъпността и препоръката за достъп до социална защита.

Равновесието между трите страни на триъгълника на социалните инвестиции – разработване на политики, законодателство и разработване на проекти – е необходимо, за да отговорим на социалните предизвикателства в Европа, подчерта зам.-министър Русинова. Тези предизвикателства включват застаряващото население, дълбоките и необратими последици от глобализацията, социалните изменения в 21 век и появата на нови форми на работа, обясни тя.

Източник: МТСП, 30.05.2018