Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи напредъка при подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС пред високопоставени представители на Европейската комисия. В рамките на днешното си работното посещение в Брюксел тя се срещна с генералния директор на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ Мишел Сервоз и със Сандрин Де Бугеном, началник на отдел В5 Румъния, България, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“.

По време на срещите заместник-министър Русинова представи напредъка при определянето на приоритетните теми, направления и законодателни инициативи за дискусиите от календара на българското председателство. Обсъдени бяха и възможностите за подкрепа от страна на Европейската комисия при организирането на събитията.

Основен предмет по време на разговорите бяха и очакваните нови инициативи на Европейската комисия и начина, по който те могат да се впишат в приоритетите на българското европредседателство. Обсъден беше и напредъкът при работата на Съвета на ЕС по отделни законодателни досиета.

източник: МТСП/29.11.2017 г.