Заместник-министър Зорница Русинова проведе срещи с високопоставени представители на австрийското Министерство на труда, социалните въпроси и защитата на потребителите. По време на разговорите във Виена тя представи намеренията на Българското председателство да организира политическа дискусия за социалното измерение на Многогодишната финансова рамка след 2020 г. по време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Документът определя горните граници на разходите на ЕС по области на политика и по години.

В дискусията участваха австрийски експерти, отговарящи за Европейския социален фонд и Фонда за подпомагане на най-нуждаещите.

Предложението от страна на България е да бъде даден мандат на нова работна група по темата с участието на всички държави-членки. Основните теми, които работната група ще обсъди, са възможностите за регрупиране на сходни инструменти като Европейския социален фонд, Фонда за подпомагане на най-нуждаещите се лица, Програмата на ЕС за заетост и социални иновации и др. с цел да се повиши тяхната ефективност и ефикасност, да се опростят правилата и да се намали административната тежест. Крайната цел на работната група ще е да предложи обща концепция за финансирането на мерките в сферата на труда и социалната политика, част от Многогодишната финансова рамка, след 2020 г.

По време на срещата бяха обсъдени събитията от календара на Българското и Австрийското председателство на Съвета на ЕС и техните общи приоритети.

Заместник-министър Русинова посети и Обединението на синдикатите в Австрия (ÖGB), което работи активно по проекти, адресиращи необходимостта от комплексна промяна на организацията на трудовата заетост, обусловена от дигитализацията на пазара на труда и индустрия 4.0. Тя запозна организацията с приоритетите на Българското председателство като акцентира, че бъдещето на труда е сред основните теми, които страната ни ще постави в центъра на европейския дебат през първата половина на 2018 г.

източник: МТСП/ 27.11.2017 г.