Пет милиона лева от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат насочени към неправителствени организации, които развиват иновативни социални услуги за социално включване на хора от уязвими групи. Целта е да се разработят проекти, с които да се разширят техните възможности за независим живот и работа. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на VI-та Национална научно-практическа конференция „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище“.  „Иновативността и въображението на неправителствения сектор са ключът към най-вярната рецепта за по-добра образователна и социална интеграция на ромите“, коментира Русинова.

Зам.-министърът подчерта, че успехът на интеграцията на ромската общност е възможен, ако държавата, местните власти, неправителствените организации и външните донори работят заедно в една посока. Тя акцентира върху помощта от неправителствения сектор и местните власти, които познават естеството на проблемите на ромското население и ги транслират към държавните институции. Русинова изтъкна, че двете основни теми, които трябва да са в центъра на дебата за мерки, програми и финансиране, са преодоляването на бедността и сегрегацията.

До момента в различни схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са включени общо 7269 роми. По операцията „Младежка заетост“ са били наети 681 роми за стаж и обучение по време на работа. По процедурата „Обучение и заетост за младите хора“ 3932 ромски младежи на възраст до 29 години са били интегрирани в заетост при работодател чрез осигуряване на субсидия за продължителна заетост и обучения по професионална квалификация и ключови компетентности. По операция „Активни“ на пазара на труда са били интегрирани 1703-ма ромски младежи на възраст до 29 години, които не са преминали нито образование и обучение, нито са били в заетост или са били регистрирани като безработни в бюрата по труда.

България може да покаже добри практики в политиките за ранно детско развитие. Затова си поставихме и задачата натрупаният опит да бъде повдигнат като общоевропейска тема по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, заяви още зам.-министърът. „Ако не инвестираме в децата си от ранна детска възраст, Европа много трудно ще има бъдеще“, коментира Русинова. Тя подчерта, че в съвременното общество децата започват да работят със смартфони преди да се научат да четат. „Считам, че социалната и образователната системи съвместно трябва да намерят верния начин да не допуснем дигитална изолация в следващите няколко години“, коментира Русинова.

Източник: МТСП, 14.05.2018