Световната практика показва, че корпоративната социална отговорност не понижава конкурентоспособността, а е пример за рационално поведение на работодателите. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, която участва в заключителната конференция по проект на Министерство на труда и социалната политика – „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“.

Целта на конференцията е да се представят постигнатите резултати по проекта, да се популяризират добрите практики в областта на корпоративната социална отговорност, решаването на спорове и да се сподели опита в областта на паритетните институции.

Корпоративната социална отговорност е концепция, чрез която компаниите интегрират доброволно социалните ангажименти към обществото и загрижеността за околната среда в своите бизнес планове и във взаимоотношенията със своите партньори, посочи зам.-министърът.

В основата на концепцията за корпоративна социална отговорност е заложена идеята, че развитието на бизнеса и на обществото са два неразривно свързани и пропорционално зависими елемента. Отговорност на предприятията е да се зачитат правата на служителите, съгласно заложеното в националното законодателство, подчерта Петрова.

Корпоративната социална отговорност се свързва със социално значими проекти, в които отделните компании влагат средства. Чрез тях и с обединените усилия на бизнеса от съответния бранш, се постигат конкретни социално-икономически ефекти. Те са насочени към подобряване на стандарта и качеството на живот на обществото като цяло, на отделните социални слоеве и на фирмения персонал, добави зам.-министър Петрова.

източник: МТСП/ 25.09.2017 г.