Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова отличи победителите в групата на големите предприятия по време на връчването на годишните национални награди по безопасност и здраве при работа за 2018 г. Церемонията се провежда за 9-та поредна година. Организатори на събитието са фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с подкрепата на ИА „Главна инспекция по труда“ (ГИТ).

„Надявам се, че добрите взаимоотношения и партньорство между предприятията и ГИТ ще продължат. Държавата, социалните партньори и неправителственият сектор трябва да работят координирано по реализацията на политиките за осигуряването на безопасни условия на труд“, отбеляза заместник-министър Петрова.

Източник: МТСП, 22.02.2019 г.