Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова бе на посещение във Велико Търново, където откри Информационния ден по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2″ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Малко преди започването на събитието зам.-министър Зорница Русинова коментира пред журналисти, че основната цел на операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Тя обясни, че проектите ще се изпълняват на територията на цялата страна.

„Днес имаме Информационен ден по новата схема на Министерството на труда и социалната политика, която подпомага общините за развитие на патронажна грижа. В него се включват общини от Северна Българяи. Отделили сме 47 млн. лева като тази инициатива е чат от изпълнението на дългосрочния план на правителството за дългосрочната грижа и за деинституционализацията на възрастните хора. Важно е да споменем, че тази процедура е в отговор на доста наболялата нужда на много общини да подпомогнат възрастното население, хората, които живеят на отдалечени места, които не могат сами да се обслужват, както и хората с увреждания с интегрирани здравно-социални услуги. Много често възрастни хора, които живеят сами, имат нужда или от периодично посещение на лекар, или от медицинска сестра, без да се налага това да бъде част от болничната подкрепа“, обясни зам.-министъра.

Зорница Русинова отбеляза, че с тази нова услуга, общините ще могат да подпомогнат много хора на територията на своите населени места. Проектите нямат горен или долен праг, тъй като всеки проект зависи от броя на потребителите, които има възможност да бъдат обслужени с тези средства. „Много е опростено кандидатстването за всяка една община. Даваме възможност на общините, на местно ниво, да правят партньорства и считаме, че този модел на социално-здравни услуги, когато лекар или медицинска сестра може да посети на място човек, услугите, които ние трябва да заведем при хората, а не винаги да очакваме хората да дойдат при нас, са част от пилотното тестване на местно ниво на новия начин, по който ще се предоставят социалните услуги след приемане на Закона за социалните услуги. Очакваме до края на месеца той да мине на второ четене в парламента. Според мен той създава предпоставки за истинска реформа в социалната сфера. Това е третият закон, който министерството подготвя от миналата година насам в социалната сфера, но е най-значимият като реформа, защото засяга всички хора, които ползват социални услуги“, категорична бе Зорница Русинова.

Зам.-министърът обясни, че това е изцяло нов закон. В него е заложено да се прави разликаа между това какво представлява социално подпомагане, тоест кога държавата да компенсира доходите на хората, които имат нужда или нямат възможност сами да изкарват високи доходи или социалните услуги, които подкрепят човек да бъде интегриран в обществото ни. Тя даде пример, че не винаги човек с увреждане е беден и има нужда от социално подпомагане и не винаги един човек, които е жертва на насилие, има нужда от специализирана подкрепа в услуги.

„Към момента има 47 населени места в България, в които държавата не плаща на доставчици на социални услуги, тоест това са т. нар. „бели петна“ за нас. С планирането на общинско ниво на потребностите и след това на Националната карта на социалните услуги, няма да остане населено място в България, където ако има потребност от определена услуга или тя няма да бъде задоволена. Променя се и начинът, по който се финансират услугите. Вместо да финансираме Центрове, Домове и т.н., ще започнем да финансираме комбинацията от дейности, за да можем да подкрепим съответните хора със съответните нужди, комбинацията от мотивация, рехабилитация, психологическа подкрепа, мотивационни обучения, работа с родителите и т.н.“, обясни Зорница Русинова.
Зам.-министърът я бе категорична, че по този начин ресурсът, който всяка година държавата отделя, ще бъде далеч по-ефективно разпределен между отделните услуги. „За тази година бюджетът на социални услуги е 264 млн. лв. Другата важна промяна в Закона е начинът, по който гледаме на кадрите в социалната сфера с отделна наредба, която ще регламентира изискванията за професионална квалификация. Очакванията ни са всяка една услуга да бъде по-качествена зависи от хората, които работят с нея. Създаването на отделна агенция, която ще лицензира доставчиците на социалните услуги първо ще заличи разликата между това дали тези услуги са за деца или за възрастни и ще има отговорен орган по отношение на качеството на тези услуги. В Закона въвеждаме за пръв път изцяло нови услуги като асистентска грижа, заместваща грижа и регламентирането на по-високо качество на услугите, които ще стигат до хората. За територията на цялата страна са предвидени малко над 17 хил. потребители, които ще се възползват от тази услуга“, заяви Зорница Русинова.

Има общини, които трябва да обслужат 7-10 човека, в тази връзка Законът ще даде възможност на общините да си партнират заедно и да подават проекти за не по-малко от 50 потребители. „Има възможност за закупуване на кола, така че да може да се използва от голяма община или от лекари и медицински сестри. Идеята е за не повече от 2 часа на ден, в рамките на месеца, да бъдат обслужвани основно самотноживеещи хора над 65-годишна възраст, хора, които имат трудности в предвижването, хора с увреждания и т.н. Много често, когато излезе човек от болницата, има нужда от допълнителни манипулации, затова считам, че такъв тип медицинска услуга ще надгради всички останали социални дейности, който общините предоставят на потребители към момента“, подчерта зам.-министърът.

След откриването на Информационния ден по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2″, зам.-министър Русинова посети Общностния център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“, където също представи философията на промените чрез Законопроекта за социалните услуги.

Източник: Дарик нюз, 28.01.2019 г.