Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е най-успешната програма и в предишния, и в настоящия програмен период. Причината е, че с гъвкавите схеми, по които бенефициентите изпълняват проекти, с възможността за добро насочване на инвестициите в подпомагане на политиките, средствата ефективно достигат до милиони хора в България. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в Бургас, където откри информационен ден по две процедури на ОП РЧР – „Специфични обучения“ и „Открий ме“.

Процедурата „Специфични обучения“ ще запълни една изключително важна ниша на пазара на труда у нас, посочи Русинова. И независимо от тенденцията на спад на безработицата в страната, проблемите на пазара на труда остават изключително предизвикателство и пред ресорните политики, и пред месните власти, и пред българския бизнес, заради липсата на подготвени кадри, добави тя. „Тази процедура ще даде възможност на работодателите да разработят своите проекти така, че да обучат персонала си спрямо спецификата на конкретната индустрия, като IT, високотехнологична индустрия, биотехнологии“, каза Русинова.

„Специфични обучения“ ще даде възможност на предприятията освен да обучат своя персонал, но и да привлекат безработни или неактивни граждани – около 2000 човека, които след обучение да могат да се реализират професионално. Тези проекти допълват и националната политика и от гледна точка на подкрепа на работодателите да обучат своя персонал според Закона за професионалната квалификация и цялостната политика по отношение на промяна на трудовото законодателство, облекчаване на административните режими, регулиране и разширяване на възможностите за внос на кадри от други държави“, каза още зам.-министърът на труда и социалната политика.

С всички подробности по процедура „Специфични обучения“ можете да се запознаете ТУК: http://esf.bg/procedures/specifichni-obuchenija/

В рамките на посещението си в Бургас зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова взе участие в работна среща – дискусия с представители ИКТ Клъстерите в България. Участниците в срещата се обединиха около необходимостта в сектора от инвестиции в човешкия капитал и създаване на професионална среда като приоритет и коментираха възможностите за работа по проекти по ОП РЧР.

Пред потенциални бенефициенти в Бургас Зорница Русинова представи и процедурата „Открий ме“, като част от мерките по деинституционализация на деца. Тя припомни, че в последните години, благодарение на солидарността на европейските средства, са закрити всички институции за деца с увреждания. Домовете за деца, лишени от родителски грижи и домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години също предстои да бъдат премахнати като формат до две години. „Развихме изключително успешни услуги като приемната грижа, интегрираните социално-здравни услуги, с което дадохме шанс на много деца да намерят своята семейна среда и своето по-добро бъдеще. Това, което ни остава да направим оттук нататък, е да дадем добър шанс за образование на тези деца, за да просперират в живота си“, посочи Зорница Русинова.

Общата цел на процедурата „Открий ме“ е да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.

С дейностите по проектите ще се подпомагат деца и младежи, живеещи в институции, да развиват своите социални умения и таланти, за да могат да поемат самостоятелен начин на живот извън институцията.

С всички подробности по процедура „Открий ме“ можете да се запознаете ТУК: http://esf.bg/upravljavashtijat-organ-na-op-rchr-objavjava-za-kandidatstvane-chrez-podbor-na-proekti-po-procedura-otkrij-me/.

 

източник: МТСП/ 27.09.2017 г.