Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на Габрово Таня Христова посетиха ЦНСТ за деца/младежи с увреждания с необходимост от постоянна медицинска грижа. В центъра се полагат грижи за 8 деца. В сградата се помещават и Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, в които се предоставят почасови и седмични услуги. „Тук можем да видим много добра грижа за децата, които са с тежки увреждания с необходимост от 24-часова медицинска грижа“, коментира Русинова. Според нея Община Габрово трябва да бъде поздравена за добрите примери на развити социални услуги. Таня Христова подчерта, че Община Габрово и занапред ще бъде активен партньор в желанието за промяна на качеството на социалните грижи за всички, които имат нужда от такива. „Вярвам, че през последните години вървим към създаване на екосистема, която ще позволи в центъра да бъде потребността на детето, а предоставяната грижа ще бъде професионална, компетентна и комплексна“, коментира Христова. Според нея услугите не трябва да бъдат само социални, здравни или образователни, а да бъдат напасвани спрямо конкретния профил на всеки нуждаещ се от подкрепа.

Зам.-министър Русинова припомни, че със Закона за социалните услуги се регламентира равен достъп до социалните услуги в страната, предоставянето на интегрирани услуги, добро планиране и ефективно разходване на средствата. Тя допълни, че в момента на територията на 47 общини не се предоставят социални услуги, които се финансират от държавата. Със Закона за социалните услуги се регламентира създаването на Национална карта на социалните услуги, с която държавата ще гарантира, че на територията на цялата страна ще има услуги, които да отговарят на потребностите на хората в съответното населено място. Кметът Таня Христова заяви, че сред предизвикателствата пред Община Габрово е необходимостта от достатъчно квалифицирани кадри, които да работят в социалните услуги. „Мотивацията да се работи в тежките услуги с 24-часова грижа е предизвикателство. Предизвикателство е и възрастта на работещите в тези услуги. Колкото и средства да имаме и добри сгради да предоставяме, ако нямаме най-важното – професионалната и отдадена грижа за нуждаещите се, ще имаме сериозни предизвикателства“, допълни тя.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 12.03.2019 г.