Заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Зорница Русинова запозна структурите на Агенцията по заетостта с приоритетите на Европейския съюз през следващите седем години, свързани с пазара на труда. Средствата на програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2021-2027 г. ще бъдат в размер на 1,6 млрд. евро без националното съфинансиране. Поне половината от тях ще бъдат насочени към пазара на труда. Целта на мерките, които ще бъдат предприети, е да се преодолеят последствията от пандемията и трансформацията към зелена икономика.

Русинова припомни, че 10% от ресурса на ПРЧР ще бъде насочен към мерки за трайна интеграция на младежите на пазара на труда. Според нея трябва да се търсят нетрадиционни методи за привличането им към ново работно място. „Голяма част от младите хора, които се чудехме как да върнем от чужбина, вече са тук поради няколко причини – университетите са преминали към дистанционно обучение, загубили са работата си или са се върнали заради роднините си“, подчерта зам.-министърът.

България вероятно ще получи ресурс от 656 млн. евро по инструмента REACT EU, свързан с преодоляването на последствията от разпространението на COVID-19. Министерството на труда и социалната политика предлага част от средствата да бъдат използвани за продължаване на договорите на общините за предоставяне на „Патронажна грижа“, подкрепа на уязвимите групи и на бизнеса с мерките „Краткосрочна подкрепа за заетост“ и „Заетост за теб“, уточни Русинова.

Допълнителни средства ще бъдат насочени към регионални програми, които ще бъдат реализирани по нов подход. „Виждаме нови тенденции, провокирани от кризата с коронавируса. Вече не говорим за определени сектори, които са пострадали, а за цели региони. Икономически силни региони, които преди кризата дърпаха икономиката ни напред, отчитат спад, който се отразява на всички сектори. Затова подходът ни по отношение на регионалния обхват на програмите трябва да бъде по-различен“, подчерта зам.-министърът.

Усилено започва работата и по изцяло новия инструмент за възстановяване на Европа след кризата – Възстановяване и устойчивост. В периода 2022-2024 г. България ще разполага с над 6 млрд. евро безвъзмездни средства за реализирането на мерки, свързани с икономическото възстановяване след COVID-кризата и структурни реформи в контекста на европейския семестър.

Източник: ЕСФ, ОП РЧР, 24.07.2020 г.