Ще направим България иновативна държава чрез една работеща стратегия за интелигентна специализация. Това заяви зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева на иновационен форум, организиран от Министерство на икономиката в партньорство с БАН, за обсъждане на резултатите от регионалните и тематични срещи по Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Зам.-министър Везиева изтъкна, че Министерство на икономиката работи за това Иновационната стратегия за интелигентна специализация да стане работеща, възможно най-скоро.

„Трябва всички да се обединим върху приоритетните ни икономически дейности, така че следващата ос на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност“ да бъде добре оценена точно в тези дейности“, каза Везиева при откриването на форума.

„Разчитаме много на регионалните политики и на колегите от БАН за това да ни подпомогнат в тези тематични области, в които сме обособили Стратегията за интелигентна специализация и да намерим най-правилните места на всеки един от нашите региони“, допълни тя.

Зам.-министър Везиева благодари на всички, които участват в процеса и изрази надежда работата по Стратегията да продължи все така успешно.

В съответствие с Плана за действие към Иновационната стратегия за интелигентна специализация, в периода 04-05.2015 г. Министерство на икономиката организира и проведе в партньорство с БАН национални срещи по четирите идентифицирани тематични области за интелигентна специализация в Стратегията за периода до 2020 г., а именно: Мехатроника и чисти технологии; Информатика и ИКТ; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

 

Източник: Министерство на икономиката

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории