При представянето на програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева благодари от името на ръководния екип на страните-донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, за възможността Министерството на образованието и науката да бъде Програмен оператор на най-голямата от програмите, изпълнявани с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в България. В събитието са взели участие също Грете Одегаард, съветник в Посолството на Норвегия за Румъния и България и Даниела Цонева от Централното координационно звено на Министерския съвет.

Общият бюджет на програма е в размер на 41 176 471 евро, които ще бъдат усвоявани поетапно чрез различни проекти в сферата на образованието, социалните услуги и здравеопазването, първите от които бяха представени от ръководителя на Програмния оператор Цветана Герджикова.

Програмата предоставя широки възможности за финансиране на дейности, които са в подкрепа на основните политики на Министерството на образованието и науката .

С особена важност са проектите в областта на ранното детско образование и грижи, които са насочени не само към подобряване на материално-техническата база в детските градини, но и към въвеждането на повече иновативни практики в тяхната дейност, а така също и към по-активното привличане и включване на родителите в работата с децата.

Очаква се първите проекти да бъдат отворевни за кандидатстване до края на годината.

Източник: МОН, 24.10.2018