Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова представи пред общини Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за периода 2018-2021 г. Документът бе приет от Националния съвет за социално включване. Предстои обсъждането му в Министерски съвет.

В документа е разписано, че до 2021 г. трябва да се закрият 10 специализирани институции за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост, които са с най-лоши условия за живот. От тях ще бъдат изведени около 750 души, за които ще бъде осигурена качествена грижа и подкрепа в нови услуги в общността.

В следващите четири години се предвижда изграждането на 100 нови социални услуги за над 2100 потребители. Сред тях са 68 центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора, дневни центрове и центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост.