Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) ще е насочено към запазване на единството и солидарността между държавите-членки и ще насърчава търсенето на решения по важните теми от дневния ред на Европа в дух на консенсус и активен диалог с гражданите. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на заседание на Групата на генералните директори по индустриални отношения в София. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.
По време на форума бяха представени централните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати в областта на заетостта и социалната политика през първата половина на 2018 г. Обсъдена беше и подготовката на нови инициативи на Европейската комисия в областта на индустриалните отношения и трудовото право. Акцент в дневния ред на заседанието беше и Европейският стълб за социални права и засилването на социалното измерение на Европа.
Групата на генералните директори е консултативен орган за проучвания и сътрудничество между държавите-членки и Европейската комисия по въпроси, свързани с подготовката на нови инициативи в областта на индустриалните отношения, както и с приложението и преразглеждането на достиженията на ЕС в областта на трудовото право.