В ефира на БНТ заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова говори за кампанията „Мисията е възможна“, която вече е спечелила одобрението на над 200 експерти от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Кампанията се осъществява по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и получава подкрепа от много общини. На различни места в страната се провеждат съвместни мероприятия, които обединяват усилията на институциите, местната власт, неправителствените организации, за да се увеличи съпричастността и подкрепата за децата в различни форми на услуги, за да се чувстват те пълноценни.

Идеята за кампанията възниква спонтанно, инспирирана от добрия пример на децата в едно пловдивско училище, които помагат на свои връстници от социални услуги, отбеляза Зорница Русинова. Тя подчерта, че „Мисията е възможна“ е част от последния етап на една от най-мащабните реформи в социалната сфера през последните 10 години – деинституционализацията на деца. Част от домовете за деца вече са закрити, остават още 29 дома, които предстои да бъдат затворени. Задачата на реформата е децата да живеят в среда, максимално близка до семейната, да получават качествена подкрепа от подготвени специалисти, да се интегрират успешно в училище, да общуват с връстниците си и пр., за да получат възможност да проявят и развият своите таланти и да се реализират по най-добрия начин.

Заместник-министърът подчерта, че сред задачите в тази посока е и работа по промяна на нагласите, тъй като „все още в нашето общество има наслоявания, има обществени групи, които не приемат така лесно децата“.

В разговора Зорница Русинова отбеляза, че от септември стартира още един проект на Агенцията по заетостта – „Родители в заетост“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Целта е да се подкрепят млади родители в съвместяването на личния и професионалния живот чрез помощ в осигуряването на грижа за децата им.

Пътуващото лятно кино на БНТ също взема участие в кампаниите като дава възможност да се популяризират добрите практики, да се променят обществените нагласи, да добият публичност целите и постигнатите резултати по социалните програми.

Цялото интервю може да гледате тук.

Източник: „Сутрешен блок“ на БНТ, 27.08.2019 г.