Заместник-министър Спаска Петрова и председателят на ДАЗД Ева Жечева посетиха ЦНСТ в Пловдив и Асеновград

Заместник-министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева проучиха потребностите при предоставянето на социални услуги в област Пловдив. На 28 август 2014 г. те посетиха центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания в Пловдив и Асеновград и разговаряха с Петър Зехтински – заместник-кмет на Пловдив в направление спорт, младежки дейности и социална политика, както и с екипите на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и ДАЗД в Пловдив. „Качествената грижа е водеща при предоставянето на социални услуги за деца. Нашата отговорност е особено голяма, когато става дума за деца с увреждания”, подчерта заместник-министър Спаска Петрова. 

Достъпът до образование на децата в ЦНСТ, полагането на здравни грижи за тях и междуведомствената комуникация са проблемите, които откроиха общинските служители и работещите в центровете. Задържането на персонала се очерта като основна трудност в ЦНТС, тъй като средната
заплата там е 360-450 лв.

В община Пловдив грижи за деца и младежи се предоставят в пет ЦНСТ. Четири от тях са за деца с увреждания. Там са настанени 52 деца и младежи, изведени от 14 общини в България. В ЦНСТ – Асеновград, са настанени 11 деца с увреждания на възраст между 13 и 22 години.

Заместник-министър Спаска Петрова съобщи, че се работи по изготвянето на единен финансов стандарт за издръжка на социалните услуги, който да гарантира тяхното качество и да подсигури грижа за децата. Според нея обществото трябва да подпомогне интеграцията на децата със специфични потребности. „Институциите да насочат усилията си към превенцията на изоставянето и осигуряването на семейна иили близка до семейна среда за всички деца”, апелира заместник-министърът.

„467 деца и младежи от институции вече живеят в Центровете за настаняване от семеен тип и в защитените жилища, създадени в 29 общини“, посочи председателят на ДАЗД Ева Жечева. Проект „Детство за всички“ – част от операция „Да не изоставяме нито едно дете“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ще бъде удължен. ДАЗД съвместно с коалиция от неправителствени организации „Детство 2025“ вече работи по идентифициране на всички проблеми в процеса на деинституционализация и търси начини за тяхното преодоляване.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории