На срещата експертите обсъдиха демографските тенденции, социалната икономика и инструментариум за оценка на минималното жизнено равнище и бедността. През третото тримесечие на 2018 г. средна работна заплата за страната е 1 117 лв. Реализиран е ръст на годишна база от 7,7%, отчетоха експертите. Най-високи са заплатите в столицата като средната заплата за София е 1109 лв. Областите с най-високи заплати в страната са София област, Стара Загора, Варна, Враца и Разград.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова откри днес кръгла маса за политиките в областта на доходите от труд, жизнено равнище и социална икономика. Форумът се организира от Министерството на труда и социалната политика.

Нашата обща цел е да работим заедно за подобряване качеството на живот на българските граждани. Именно затова тези политики са сред ключовите приоритети в работата на МТСП, отбеляза заместник-министър Петрова. Тя открои необходимостта от разработването на регионални демографски политики и приобщаването им към националната политика за развитие на стопанските, индустриални и социални отношения.

Източник: 05.12.2018 г.