Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова откри информационен ден на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в Бургас. Той е посветен на новите схеми „Активни” и „Ново работно място 2015”. Официални гости на събитието са заместник-областният управител Владимир Крумов и заместник-кметът на града Йорданка Бенова-Ананиева.
След официалната част заместник-министър Русинова посети „Куш груп” ЕООД. Фирмата има опит в международния транспортен пазар и изпълнява проект „Нова възможност за младежка заетост” по първата схема за младежка заетост на ОПРЧР 2014-2020. След подадена заявка за разкриване на работни места за стажуване, „Куш груп” ЕООД наема трима младежи на позициите счетоводител и специалист по управление на човешките ресурси. Заместник-министър Русинова проведе разговор с младежите и наставниците им за ефикасността на проекта.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории