Заместник-министрите на труда и социалната политика представиха основните си приоритети

На 18 август 2014 г. в Министерство на труда и социалната политика министър Йордан Христосков представи екипа си от трима заместник-министри. Заместник-министър Петя Евтимова ще отговаря за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и международните проекти на Министерството на труда и социалната политика, Румяна Георгиева ще координира и осъществява политиките по заетост, пазара на труда и трудовото и обществено осигуряване, а Спаска Петрова ще бъде с ресор социално подпомагане и интеграция на хората с увреждания. Началник на кабинета на министъра е Ася Чолашка.

„Първата задача в ресора, за който отговарям, е избягване на риска от загуба на средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2007-2013“, съобщи заместник-министър Евтимова. Тя поясни, че на 19 септември ще се проведе извънредно заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР. „Там ще се вземат решения за пренасочване на средства от проекти, при които има риск за загуба на средства, към проекти, чийто бюджет може да се увеличи“, уточни заместник-министърът.
До края на септември ще се отразят бележките на ЕК към ОП РЧР 2014-2020 и актуализираният проект на програма ще бъде изпратен обратно на комисията, каза още Евтимова.

„Изготвя се и окончателният проект на новата оперативна програма, която ще се управлява от МТСП – Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“, съобщи заместник-министър Евтимова.

Заместник-министър Евтимова каза, че предстои стартирането на проект „Младежка заетост“ по ОП РЧР 2014 – 2020. Тази мярка ще изпревари окончателното одобрение на ОП РЧР за следващия програмен период, но чрез нея ще се осигури стаж за 6 месеца на младежите до 29 г. По този проект до 2016 г. се очаква да бъдат наети около 8 хиляди младежи.

„В момента извършваме преглед на Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2014 г. и на базата на изготвения анализ ще предложим преразпределение на недоговорени средства от програмите и мерки с по-нисък интерес към тези с по-висок“, съобщи заместник-министър Румяна Георгиева. Тя поясни, че в НПДЗ за 2015 г. ще се включат нови политики и ще се развият мерките за заетост с акцент върху младежи, дългосрочно безработни и хора с увреждания. До края на месеца предстои екипът на министерството да подготви проектна рамка с новите приоритети, които през септември ще бъдат обсъдени със социалните партньори.

Заместник-министър Георгиева съобщи, че през септември ще стартира и набирането на кандидати по програмата „Старт в кариерата“. „Към нея има изключителен интерес. Ще направим всичко необходимо да бъдат одобрени всички постъпили заявки, които към момента са около 1400“, поясни Георгиева.

Заместник-министър Спаска Петрова съобщи, че до края на август продължава приемът на молбите за целеви енергийни помощи. Към 15 август са приети над 147 хиляди молби. Предвижда се над 45 хиляди първокласници да получат еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. за първия учебен ден.

„Ще продължим плавното и постепенно извеждане на децата от социалните институции“, увери заместник-министър Петрова. Тя допълни, че в момента се изготвя мониторингов доклад за изпълнението Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” за последната година. Документът ще бъде готов до края на септември.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории