Министерството на труда и социалната политика стартира кампания по набиране на проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Срокът за подаване на предложенията от кандидатите е  от 21 август до 30 септември 2019 г.

Получените проектни предложения и по двата компонента ще бъдат оценени и одобрени, след което ще се сключат договори за финансирането с кандидатите, които ще трябва да си изберат изпълнители. След същинското изпълнение на дейностите, те ще бъдат проверени и отчетени, за да бъде извършено разплащането им през месец декември.

Информация за условията и необходимите документи за кандидатстване по Програмата може да намерите тук.

Източник: МТСП, 21.08.2019 г.