На 15.06.2022 бе открит НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„25 г. ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“
В рамките на четири дни работодатели, социални работници, представители на институциите ще споделят опит и ще търсят по-добри и работещи решения в социалната сфера.

Форумът има дългогодишна история и е доказано средище, на което всички представители на социалната сфера – държавни институции, общини, социално отговорни работодатели, доставчици на социални услуги, ръководители и екипи на социални услуги, неправителствени организации, потребители и други за 15 поредна година намират възможност, за да се срещнат и да взаимодействат.

Събитието е организирано от Национален алианс за социална отговорност.

Партньори на Национален алианс за социална отговорност в осъществяването на форума са Министерство на труда и социалната политика, Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

Приветствия към участниците отправиха:
г-н Георги Георгиев, председател на Национален алианс за социална отговорност
г-жа Елеонора Пачеджиева, директор дирекция в МТСП,
г-н Джим Кроу, президент на EASPD,
г-н Коста Базитов, зам.- кмет на община Варна,
г-жа Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
г-жа Кремена Калчева, на Агенция по заетостта,
д-р Марина Стефанова, учредител и председател на УС на Българска асоциация на КСО специалисти, директор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“
г-жа Димитрина Василева – ръководител, Еrnst & Young Bulgaria

Сред съпътстващите форума събития е Изложение на социално отговорни работодатели. 

Сред официалните гости на събитието са: Джим Кроу, президент на Европейската асоциация на доставчиците на социални услуги за хора с увреждания (EASPD), г-н Коста Базитов, зам.- кмет на община Варна, Директори на дирекции и експерти към Министерство на труда и социалната политика, и други представители на централната и местна власт.

Медийни партньори са: БТА, БНТ, Мениджър, Еnterprise.bg