По проект ще бъде извършен основен ремонт и ще се въведат мерки за енергийна ефективност в сграда (общинска собственост), където ще се помещава Център за работа с деца на улицата.

Реновирането на материалната база на бившия дом „Майка и дете“ ще подобри както условията за потребителите, които за близо 3 години са около 60 деца, така и за персонала в социалната услуга – каза на церемонията „Първа копка“ кметът на Община Разград Денчо Бояджиев.

Проектът „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата му стойност е 989 999,98 лв. (които са 100% безвъзмездна финансова помощ), а продължителността на проекта е 30 месеца.

Проектните дейности предвиждат извършването на основен ремонт в сгради (общинска собственост) – част от бивш Дом за медико-социални грижи за деца, внедряване на мерки за енергийна ефективност, подобряване на достъпа на лицата с увреждания до сградите и доставката на базово оборудване и обзавеждане, необходими за нормалното функциониране на Центъра.

След създаване на подходящите условия и обновяване на материалната база, съществуващата услуга в общността Център за работа с деца на улицата ще бъде пребазирана от сегашното си местоположение.

Източник: Община Разград, 09.07.2020 г.