За петнадесета поредна година конкурсът за проект на годината в социалната сфера е отворен за номинации. Поканата за участие в конкурса е отправена към гражданските организации, които през 2019 година са изпълнявали проект за подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хора или общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които те обслужват.

Номинираните проекти ще бъдат оценявани по резултати; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Проектите се номинират от организации и лица чрез попълването на Формуляр за представяне. Номинациите си може да изпращате до 20 февруари 2020 г. на имейл [email protected] или с обикновена поща на адрес: Проект на Годината 2020, Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.

Пълният списък на номинираните проекти ще бъде представен в интернет страницата на фондацията. Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония в края на март 2020 година.

Наградите са специално изработени от Георги Чапкънов.

Повече информация може да намерите ТУК.