07.04.21 г.

Отворена за кандидатстване е Програма „Европа“ на Столична община, подпомагаща граждански проекти в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 вече са активни на интернет страницата на програмата по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области.

Срокът за кандидатстване е до  05.05.2021 г., като проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Програма „Европа“.

Приоритетните области за кандидатстване са:

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

Приоритетна област 2: Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото.

Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

Приоритетна област 4: Подпомагане на иновативни решения за изграждане на устойчиво партньорство между структурите на гражданското общество, органите на местната власт и туристическия бранш.

Тази година приоритетните области са от една страна с по-широк обхват, а от друга са допълнени с нова четвърта приоритетна област, което ще разкрие допълнителни възможности за заинтересованите организации.

Не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения ще бъдат проведени информационни дни, по време на които ще бъде предоставена възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“.

Източник: Столична община