В Министерство на труда и социалната политика вече е започнала подготовката на следващия програмен период за ОПРЧР – 2021–2027 г. На 31 юли 2019 г. се навършиха 12 години от първата одобрена операция по програмата. От тогава за двата програмни периода са одобрени 215 операции.

През първия програмен период подкрепата е насочена към сферите – пазар на труда, образование и учене през целия живот, социално включване и здравеопазване. През втория период – заетостта и пазара на труда, социалното включване, социалното предприемачество, разширяване на възможностите за насърчаване създаването на собствен бизнес.

Като резултат от изпълнението на програмата през двата периода се отчита, че над два милиона и половина български граждани от всички възрастови групи са получили възможности за по-добро образование, реализация, квалификация, условия на труд, започване на собствен бизнес, по-добър достъп до реформирани социални услуги, за социално включване в общността, включително и на най-уязвимите хора от обществото.

Подготовката на третия програмен период започва в контекста на необходимостта от отговор на потребностите на икономиката от дигитална трансформация. В периода 2021-2027 г. гражданите в България ще имат достъп до около 70% увеличен ресурс за програмата или до над 4 млрд. лв.

Източник: ЕСФ, ОП РЧР, 01.08.2019 г.