Бъдещият виртуален асистент за възрастни хора ще се състои от отделни модули и софтуерни приложения, които ще бъдат изцяло съобразени с потребностите на неговите ползватели. Ето защо международният консорциум, който го разработва, ще проучи нуждите на потенциалните потребители от помощ в дома.

Изследването започва от началото на февруари т.г. в три държави – България, Австрия и Словения. В нашата страна то ще се провежда  от Българския червен кръст и „Каритас България“. В Австрия водеща организация е Европейската федерация на възрастните хора, а в Словения – Университетският институт за рехабилитация.

В първата част от проучването ще бъдат анкетирани над 500 участници. Те ще попълват въпросник, който събира информация за тяхната физическа и социална активност и за ролята на съвременните технологии във всекидневието им. Възрастните хора ще бъдат питани доколко използват телефон, смартфон, таблет, компютър, интернет, електронна поща, приложения за мобилна комуникация от типа Viber, Skype, WhatsApp, дали имат профил в социалните мрежи. Те ще бъдат предварително осведомени за целите на проекта  и изследването, както и за начина, по който ще се обработват техните данни. Участието ще бъде напълно доброволно и с писмена декларация за информирано съгласие.

В следващия етап от изследването ще бъдат проведени дълбочинни интервюта с поне 24 потенциални потребители на виртуалния асистент. Задачата на тези индивидуални разговори е да разширят и детайлизират информацията, получена чрез въпросника.

Паралелно с интервютата ще се проведат и срещи с близо 100 представители на социалния кръг на евентуални ползватели на системата. На тях близки на възрастни хора, социални работници, доставчици на социални услуги ще могат да споделят своите представи и изисквания към бъдещия виртуален помощник. Това е изключително важно за работата по проекта, тъй като една от неговите задачи е да облекчи работата на тези хора и институции.

Проучването включва също срещи с експерти в различни сфери – законодателство, социално осигуряване, телекомуникации и др.

Очаква се резултатите от изследването да бъдат обобщени до края на март 2018 г. Те ще дадат ясна картина за профила на потенциалния потребител на виртуалния асистент в подкрепа на активното стареене, неговите нужди и очаквания от системата.

За проекта

Виртуалният асистент в подкрепа на активното стареене (SAAM – Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching) се разработва в рамките на европейски проект. Той се финансира с близо 4 млн. евро от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Крайната му цел е да удължи максимално активния и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, като запази доброто физическо, емоционално и умствено състояние, както и социалните контакти на своите потребители за възможно най-дълго време.

Системата ще съдейства на хората да се чувстват добре в обичайната си среда, като събира данни за здравословното и емоционалното им състояние чрез сензори, интелигентни измервателни уреди, видео и аудио приемници. Тя ще следи жизнените функции и приемането на медикаменти, ще открива и алармира за негативни промени в настроението и поведението на своите потребители. След анализ на здравните показатели и навиците на възрастния човек невидимият помощник ще дава препоръки за здравословна диета, ще предлага социални и културни занимания.

Проектът започна на 1 октомври 2017 г. и ще продължи три години. В международния консорциум, който работи по него, влизат 10 организации от пет европейски държави. Сред тях са водещи висши училища като Единбургския университет (Великобритания) и Залцбургския университет.

„Париж Лодрон” (Австрия), словенските изследователски организации Университетски институт за рехабилитация и Технологичен институт „Йозеф Стефан”, доказани технологични компании като българската ScaleFocus и немската Interactive Wear AG. Участват също утвърдени неправителствени организации с богат опит в работата с възрастни хора – Българският червен кръст, „Каритас България“ и Европейската федерация на възрастните хора със седалище в Австрия.

Координатор на проекта е Балканският институт по труда и социалната политика в София, който от 2001 г. насам управлява и изпълнява множество социални проекти по различни програми на ЕС и други международни донори.

Снимка: Pixabay

Източник: Балканския институт по труда и социалната политика, 29 януари 2018