Заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта

Въвеждането на безсрочна регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Документът бе обсъден на 26 август 2014 г. в МТСП от членовете на Националния съвет за насърчаване на заетостта. Съветът е консултативен орган към министъра на труда и социалната политика за тристранно сътрудничество при разработването на политиката по заетостта. Предвижда се отмяната на регистрацията на посредническите договори и отмяна на таксата от 120 лв. , събирана за регистрация на посреднически договор с чужд работодател. Очаква се да се намалят регулаторната тежест и административните разходи за бизнеса.

Проектът за изменение и допълнение в наредбата регламентира дейността за временно или еднократно предоставяне на посреднически услуги по заетостта в България от чуждестранни посредници от ЕС и Европейското икономическо пространство. Те ще бъдат длъжни писмено да уведомяват министъра на труда и социалната политика или упълномощеното от него длъжностно лице за дейността, извършвана на територията на България.

Обсъдените предложенията са изготвени от работна група към МТСП с участието на експерти от Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и социалните партньори.

Членовете на съвета ще подадат бележки по Проекта за изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Документът ще се обсъди от Националния съвет за тристранно сътрудничество.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории