В Пловдив се проведе последното за мандата заседание на Постоянните комисии за еврофондове, труд и социална политика на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Основният акцент на форума бе изпълнението на проекти с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове. Бяха обсъдени теми, свързани с предоставянето на социални услуги в общините и бъдещото планиране и реализация на следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Във форума участие взеха заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, кметът на Ловеч и председател на Постоянната комисия на НСОРБ за управление на еврофондовете Корнелия Маринова, кметове и зам.-кметове на общини, социални работници и др.

Проведените дискусии бяха насочени към актуални въпроси относно бъдещи общински проекти, статута и заплащането на работниците в сферата, социалното включване на уязвими групи, социалното предприемачество, ранното детско развитие и други.

Заместник-министър Русинова отчете, че с европейско финансиране са проведени редица реформи в социалната сфера и подчерта, че активната ангажираност на общините е знак за устойчиво приоритизиране на социалната дейност. Над 350 млн. лв. е стойността на разплатените средства към общините от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, което е около 40% от разплатените до момента по ОПРЧР средства.

Корнелия Маринова съобщи, че в настоящия програмен период 580 са изпълняваните проекти по ОПРЧР от общините в България, от които 290 вече са приключили.

Участниците в заседанието обсъдиха и предвиденото увеличение на средствата за делегираните от държавата социални услуги, както и изпълнението на Оперативната програма за осигуряване на подкрепа за най-нуждаещите, която се управлява от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Чрез нея до момента са подпомогнати около 600 000 души. Около 270 000 са предоставените хранителни пакети на годишна база. С подкрепата на бюджетни, общински или други европейски средства услугата за обществените трапезарии ще бъде продължена до 30 април 2020 г.

Заместник-министърът на труда и социалната политика обясни, че половината от увеличения ресурс на ОП РЧР ще бъде съсредоточен в мерките за подкрепа на пазара на труда. Един от акцентите на следващия програмен период ще е въпросът за цифровите умения и дигиталната грамотност.

Във форума участие взе и заместник-кметът на Община Пловдив Георги Титюков. Той отбеляза, че „по отношение на социалната политика все повече ангажименти се залагат на общините, за да реализират такава, която да кореспондира на потребностите на хората. Системата трябва да бъде подкрепена, за да се повиши статутът и заплащането на работниците в сферата.“

Г-н Титюков връчи на заместник-министъра Зорница Русинова сувенири, ръчно изработени от общинското предприятие за хора с увреждания. То е създадено с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и в него работят около 30 души с различни физически и психически увреждания.

Източник: МТСП, 24.07.2019 г.; Marica.bg, 22.07.2019 г.