АХУ стратира проект за защитена заетост

Агенция за хората с увреждания стартира проект BG051PO001-7.0.02.0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“. Проектът се изпълнява в партньорство с Главна дирекция “Труд и социална икономика“ – регион Галиция, Испания. Основната цел на проекта е обмяна на опит в сферата на защитената заетост на хората с увреждания, в резултат на което в България да се създадат възможности за разработване на иновативни политики и инструменти в тази насока.

 

Проектът се реализира по процедура BG 051РО001- 7.0.02 „Без граници – компонент 2“. Срокът за изпълнение е 24 месеца, а отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 605117,34 лв. В рамките на проекта се предвижда да бъде направен анализ на текущите практики и нужди в сферата на защитената заетост в България, анализ на добри практики и методи в сферата на защитената заетост в Галиция, Испания, посещение за обмен на опит на експертна група от България в Испания, анализ на приложимостта на идентифицираните добри практики и иновативни процеси. В резултат на натрупания опит от проекта ще бъде разработен наръчник със стъпки за прилагане на добрите практики и разработка на политики от АХУ и други заинтересовани страни. Съвместно ще бъдат разработени, планирани и синхронизирани с местното законодателство нови процеси и услуги в сферата на защитената заетост.

 

Източник: АХУ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории