Правителството одобри мерки за оптимизиране на здравната система

Краткосрочни мерки за оптимизиране функционирането и за подобряване на контрола на здравната система бяха одобрени от правителството. Те са изготвени от работна група, създадена със заповед на министър-председателя в изпълнение на §8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г.
С предложените мерки се цели да се постигне увеличаване на финансовите приходи и подобряване на ефективността на финансовите разходи в здравната система, ефективно и ефикасно снабдяване и потребяване на лекарства и снабдяване с медицински изделия, като за целта с част от тях се предлага и засилване на контролните функции на Министерство на здравеопазването, НЗОК, съсловните и пациентските организации.

Предлаганите краткосрочни мерки обхващат няколко приоритетни области –усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия, финансирани от бюджета на НЗОК, прецизиране обхвата и съдържанието на медицинските стандарти в болничната и извънболничната медицинска помощ, подобряване изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и аптеките.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории