ДЦЗП „Зона ЗаКрила“ в Шумен започва дейността си в края на 2015 г. За четири години услугата е подкрепила общо 333 деца и родители, които са били жертви на насилие. През изминалата 2019 г. социалните работници са работили с 18 деца и 7 родители от предходната 2018 г. и са помогнали на 89 новопостъпили. От всички 89 лица 54 са деца. 27 от децата са били жертва на домашно насилие, а останалите са станали жертва на насилник извън дома. 16 от децата са били подложени на физическо насилие, а 22 – на психическо. Осем деца са жертва на сексуално посегателство. Само 3 от децата не живеят в семействата си и още 3 са настанени при близки и роднини, за да бъде осигурена тяхната защита.

Директорът на Зона ЗаКрила Златка Йорданова е уточнила за ШУМ.БГ, че най-голям процент от пострадалите са деца на възраст между 7 и 14 години. Тя допълва, че сред целите при работата на Зона ЗаКрила е и превенция на агресията, като повече от 370 деца са преминали през различни тренинги и обучения.

В центъра работят социални и медицински работници, психолози и юристи, които оказват помощ и подкрепа на децата и техните семейства както в периода на възстановяване след преживяното насилие, така и по време на съдебни и досъдебни производства.

Йорданова отбелязва, че дейността на социалните работници в България е в защита на децата и на това те да живеят със своите родители или близки. Случаите на настаняване на деца извън семейството са много редки и при тях се цели опазване живота и здравето на детето при изключително тежки форми на физическо и сексуално насилие.

„По-честите мерки, които се предприемат са подкрепа в семейната среда, подкрепа капацитета на родителя, включване на близки и роднини – баби, дядовци и други хора от семейния кръг, които могат да помогнат”, допълва Йорданова.

Източник: ШУМ.БГ, 14.01.2020 г.

Повече за Зона ЗаКрила в Шумен и Монтана може да прочетете тук.