Звено за услуги в домашна среда в Тунджа отчете резултатите от дейността си

На 26.06.2014 г. в община „Тунджа“ се проведе заключителна пресконференция по проект „Звено за услуги в домашна среда – модел на социално включване в малките населени места”. Проектът бе одобрен по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. на стойност 217 089.93 лв. и се реализира в продължение на 18 месеца, през 12 от които реално се предоставяха социални дейности в домашна среда.
На форума присъстваха кметът на община „Тунджа” – Георги Георгиев, Ели Василева – зам.кмет на община „Тунджа”, Андон Кръстев – секретар на общината, Жаклин Попова – началник отдел „Хора с увреждания и социални услуги” при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ямбол, кметове и кметски наместници, ръководители на социални услуги, социални сътрудници – участници в проекта, граждани от местната общност.
Ръководителят на проекта – Мария Бейчева, представи подробно пред участниците в пресконференцията извършено през изтеклите 18 месеца. Запозна ги с постигнатите резултати и ползите от реализацията на социалните услуги в домовете на потребителите.
В своето обръщение към присъстващите кметът Георги Георгиев подчерта, че чрез този проект се отговори на редица реални социални потребности на хората в общността, които трудно се справят самостоятелно в ежедневието. В същото време реализацията му създаде възможност за стимулиране на трудовия пазар в сферата на социалната икономика, като създаде трудова заетост за 37 безработни лица. В заключение кметът на общината даде висока оценка на постигнатите резултати от изпълнението на проекта и благодари за професионалната работа на всички ангажирани страни по неговото изпълнение.

 

Източник: yambolnews.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории